Previous Page  7 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 20 Next Page
Page Background

Gemis

Ook cliënt Peter, die bij zijn geboorte een zuurstof-

gebrek had en daardoor spastisch is geworden,

vertelt over zijn fijne ervaringen met FleksZorg.

“Ik miste intimiteit: het knuffelen, het vasthouden

en ja, daar komt ook seks bij kijken. Vier jaar geleden

heb ik contact gezocht met FleksZorg en heeft Loet

mij gekoppeld aan Petra. Zij komt altijd bij mij langs.

Ik kan altijd voor een andere dame kiezen, maar

Petra en ik hebben zo’n goede klik, zowel op fysiek

als mentaal gebied. Naast intimiteit in bed hebben

we ook intieme gesprekken. Alles is bespreekbaar.

Ook dat miste ik.”

Taboes

Anita zou als seksverzorgende graag openlijk over

haar werk vertellen, maar dat durft ze niet vanwege

het stempel dat ze dan krijgt. “Ik heb kinderen,

volwassen inmiddels, die niet weten dat ik dit werk

doe en ik wil hen daar ook niet mee confronteren.

Mijn man weet het wel. Hij vindt het prima en zelfs

goed dat ik dit doe.” Loet benadrukt dat het taboe

op sekszorg nog groot is. “De maatschappij oordeelt

hard. Ondersteuning krijgen bij seks of ervoor

betalen – ‘dat doe je niet’! Met name de seksverzor-

gende is fout en stout. Geld verdienen aan seks is

not done

en al helemaal als het met mensen met

een beperking te maken heeft.” Peter vindt het jam-

mer dat men er zo spastisch – het woord gebruikt

hij met zelfspot – over doet. “Als een man naar

De Wallen gaat, rust daar minder taboe op, dan

dat iemand met een beperking iets gaat zoeken bij

een instantie als FleksZorg. En dat terwijl het een

normale menselijke behoefte is.”

Politiek

Loet denkt niet dat het taboe ooit helemaal ver-

dwijnt, maar ziet wel dat sekszorg door voorlichting

langzaam bekender en meer geaccepteerd wordt.

“Nu de politiek nog”, zucht ze. FleksZorg probeert

al sinds het ontstaan vrijstelling van btw te krijgen

op sekszorg, want een afspraak met een seksverzor-

gende is prijzig en veel cliënten hebben daar geen

of weinig geld voor. “Sommige cliënten moeten alles

bij elkaar schrapen om zo te sparen voor een

afspraak. Dat is best triest.” De aanvraag om vrijstel-

ling van btw te krijgen, wordt continu afgewezen.

“Het Centraal Indicatie Systeem (CIS) heeft in 2010

gezegd onze zorgvorm niet te kunnen indiceren.

Terwijl in de beleidslijnen en het Besluit Zorgaan-

spraken staat dat iemand die seksueel grensover-

schrijdend gedrag vertoont en een beperking heeft,

daarin ondersteund moet worden. Dat is dan toch

vreemd? Gelukkig heeft D66 in 2016 een motie inge-

diend voor meer seksuele ondersteuning voor men-

sen met een beperking. Alleen het praktische deel

daarin ontbreekt. Als men verder wil dan alleen

praten en voorlichting geven, zijn daar geen ver­

goedingen voor. Mede daarvoor hebben we het

Steunfonds opgericht.”

Strijden voor kwaliteit

Het Steunfonds Cliënten van FleksZorg is in 2015

ontstaan in navolging van het platform Sociaal

Erotische Zorgverlening. Dat ontstond in 2007 en

ging wegens gebrek aan tijd en financiën alweer

snel ter ziele. “Het platform had als doel om de

ondersteuning bij seksualiteit naar een hoger plan

te tillen. We zetten dit via het Steunfonds nu

opnieuw door.” Uiteindelijk moet het Steunfonds een

krachtige, onafhankelijk organisatie worden met een

andere naam. Het fonds moet een belangenbeharti-

ger zijn voor cliënten en strijden voor meer kwaliteit.

Daarbij moet je denken aan het opstellen van keur-

merken en criteria voor seksverzorgenden en -orga-

nisaties, het verzorgen van opleidingscertificering,

trainingen voor seksverzorgenden, voorlichting

geven aan de maatschappij en wetenschappelijk

onderzoek laten doen naar sekszorg. “Ons hoofddoel

is om iedereen met een beperking te kunnen laten

streven naar seksuele gezondheid en natuurlijk de

taboes doorbreken.” Het Steunfonds is nog op zoek

naar krachtige bestuursleden die meedenken over

het steunfonds en de standpunten willen uitdragen.

Leren van elkaar

Er bestaat nog geen officiële opleiding of training

voor seksverzorgenden en daarom geeft FleksZorg

voorlichting en organiseert bijeenkomsten waarin

thema’s als agressie, haptonomie en autisme worden

besproken. Daarnaast wordt er geleerd van elkaar.

“De GGD heeft daarvoor een ruimte voor ons

beschikbaar gesteld. Ook worden onze verzorgen-

den daar twee keer per jaar getest op soa’s.” Anita

zou het fijn vinden als er voor sekszorg bepaalde

criteria en regels komen. “We hebben met mensen

te maken die zeer kwetsbaar zijn en het is onze

verantwoordelijkheid om daar voorzichtig en goed

mee om te gaan. Er zijn jongens die via een escort

aan een dame komen en vervolgens te veel moeten

betalen, geen waar krijgen voor hun geld of niks

durven zeggen. Dat kan niet. Daarom zijn goede

afspraken en gepassioneerde mensen zo belangrijk.”

De namen van de

seksverzorgende en

cliënt zijn wegens

privacyredenen

veranderd.

07