Previous Page  18 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 20 Next Page
Page Background

18

I

n 2014 borrelt de vraag op bij een aantal

medewerkers van het Haga Ziekenhuis:

hoort er bij het loon dat we tijdens verlof

ontvangen wél of geen ORT? NU’91 gaat

op zoek naar antwoorden en komt uit bij

een uitspraak van het Europese Hof van

justitie, dat stelt dat het loonbegrip alle

loonelementen omvat, dus óók de onre-

gelmatigheidstoeslag. Tijdens verlof heb

je dus recht op doorbetaling van dát loon.

“Met een collectief naar de rechter om een

afspraak af te dwingen, ging niet”, vertelt

Rolf de Wilde, cao-onderhandelaar van

NU’91. “Medewerkers hebben namelijk

verschillende functies en het recht kan

alleen individueel worden opgeëist.”

In 2014 start de eerste ORT-rechtszaak

van een oud-medewerker van het Haga

Ziekenhuis. In juni 2015 wordt deze

gewonnen. NU’91 verspreidt een persbe-

richt waarin staat dat verpleegkundigen

en verzorgenden in Nederland honderden

miljoenen euros te weinig hebben

verdiend. Daarop komt een storm aan

reacties. “In die periode waren we net met

de werkgeversorganisaties in gesprek”,

vertelt Rolf. “Wij wilden goede ORT-rege-

lingen in de cao, maar de werkgevers

wilden geen afspraken maken over het

verleden. We zetten de rechtszaken dus

door.” De rechtbank van Den Haag laat in

die tijd weten dat de uitspraak van het

Europees Hof voor Justitie ook voor

Nederland geldt; ORT moet ook worden

betaald tijdens verlof. Dit geldt voor alle

onregelmatige werkers in de zorg, met uit-

zondering van personeel in UMC’s. In de

cao UMC is sinds 1997 de ORT tijdens

verlof namelijk al opgenomen in het loon.

Op de website van NU’91 worden voor

leden een stuitingsbrief (om een termijn

vast te zetten waarover de ORT tijdens

verlof gevorderd kan worden) en een vor-

deringsbrief (om dat bedrag op te eisen bij

de werkgever) geplaatst. Met persoonlijke

gegevens (de gewerkte uren, de opgeno-

men verlofuren en de uitbetaalde ORT)

berekent de online NU’91-rekentool het

‘gemiste’ ORT-bedrag.

Dan gaat het snel

Na de zomer in 2016 worden de eerste

ORT-afspraken gemaakt in de cao VVT:

medewerkers krijgen over de afgelopen

vijf jaar een nabetaling van de achterstal-

lige ORT over het wettelijk verlof. Ter

compensatie voor de bovenwettelijke

vakantiedagen van 2012 tot 2016 krijgen

ze twee keer een uitkering van 1,2 procent

bruto. Ook de toekomst is geregeld: vanaf

1 januari 2017 krijgen medewerkers tijdens

vakantie loon inclusief ORT.

De andere werkgevers in de zorg willen

nog steeds geen afspraken maken.

NU’91 blijft rechtszaken voeren en win-

nen. De Nederlandse Verenigingen van

Ziekenhuizen (NVZ) wordt tijdens de cao-

onderhandelingen voor de keus gesteld:

óf op 7 april 2017 een goede cao-deal neer-

leggen inclusief goede ORT-regelingen

óf NU’91 zet de rechtszaken door.

Het bod van de NVZ op 7 april is onaan-

vaardbaar voor NU’91, zowel op loon,

generatiebeleid als ORT, dus start NU’91

met het versturen van 100 dagvaardingen

naar werkgevers in ziekenhuizen.

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

krijgt te maken met tientallen ORT-

rechtszaken. Dan gaat het snel en worden

er verschillende cao’s gesloten:

Op 15 april 2017 wordt er een akkoord

bereikt over de cao Ziekenhuizen.

Niet-uitbetaalde ORT over verlof in 2012,

2013 en 2014 wordt alsnog gecompen-

seerd. Het is al vastgelegd dat de ORT

tijdens verlof vanaf 2015 al wordt doorbe-

taald. Op 24 mei volgt een akkoord over

de cao GGZ: niet-uitgekeerde ORT over

verlof van 1 januari 2013 tot 1 juli 2015

wordt gecompenseerd middels een tege-

moet-koming van drie eenmalige uitke-

ringen in 2017, 2018 en 2019.

En op 9 juni volgt de cao Gehandicapten-

zorg. Medewerkers krijgen een compen-

satie van 8,3 procent over de ORT uit 2012

tot en met 2015. Dit gebeurt in de vorm

van een eenmalige uitkering eind 2017.

Een regeling die recht doet

Bij elke cao zijn in het verleden verschil-

lende ORT-afspraken gemaakt en daar is

bij de nieuwe cao naar gekeken. In de cao

VVT was bijvoorbeeld eerder niks gere-

geld over verleden en toekomst, bij de

Ziekenhuizen wordt de ORT vanaf 1 janu-

ari 2015 doorbetaald, bij de GGZ vanaf

juli 2015 en in de gehandicaptenzorg

vanaf januari 2016.

Leden kunnen nog steeds het aanbod van

hun werkgever afslaan en naar de rechter

gaan. Echter levert dat in de meeste

gevallen maar weinig tot niks aan geld

op, weet Rolf. “Je betaalt pensioenpremie

en inkomstenbelasting over het bedrag

dat je uiteindelijk van de rechter toegewe-

zen krijgt. Daarnaast is het aanbod van de

werkgever een zekerheid. Een rechtszaak

is altijd een onzekere factor.” Hij is erg blij

dat de werkgevers nu hebben erkend dat

er recht is over het verleden en dat er

afspraken gemaakt zijn. “Er ligt nu een

regeling die betaalbaar is, die recht doet

aan het vermeend recht van werknemers

en daarnaast krijgen alle werknemers een

fatsoenlijke loonsverhoging.”

Al drie jaar maakt NU’91 zich sterk voor collectieve

afspraken over terugbetaling van gemiste

onregelmatigheidstoeslag (ORT) van leden.

Na vele individuele rechtszaken en overleggen

staan er nu duidelijke afspraken over in de cao’s.

Een samenvatting van de afgelopen drie jaar.

ORT-AFSPRAKEN IN CAO’S

JURIDISCH