Previous Page  16 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 20 Next Page
Page Background

16

D

e Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen

(BRV) is een vereniging voor verpleegkundigen met

belangstelling voor de postoperatieve zorg en is in 1966

opgericht. De vereniging telde op 1 januari van dit jaar 730

leden, waarvan het merendeel werkzaam is in algemene

ziekenhuizen. De BRV richt zich op het bevorderen van de

ontwikkelingen ten aanzien van de zorgverlening binnen

de recovery-afdelingen in het belang van de patiënt,

de recoveryverpleegkundigen en de gezondheidszorg.

NU´91 behartigt sinds 2008 de beroepsvoorwaardelijke

belangen voor onze leden.

De aandacht voor het postoperatieve proces begon zich pas

in de tweede helft van de vorige eeuw goed op gang te

komen. Sindsdien is het steeds harder gegaan met de voor-

uitgang van het beroep, aandacht voor de positie en ontwik-

keling van de recovery verpleegkundigen. Daarbij spelen

ook nog andere belangrijke factoren mee, zoals de voortdu-

rende ontwikkeling in technologische mogelijkheden en de

scholing die daarvoor nodig is. Ook worden er meer patiën-

ten met toenemende comorbiditeit geopereerd. Dit alles

maakt dat het beroep van recovery verpleegkundigen een

zeer brede dynamiek kent in een hoog complexe omgeving.

Diverse thema's houden ons bezig. Zo ontwikkelen we in

samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Anes-

thesiologen een evidence based ontslagscore. We onder­

houden een digitaal naslagwerk met informatie rondom de

zorg aan recovery patiënten op

www.brvkompas.nl

. Vragen

uit de praktijk worden beantwoord en gepubliceerd op www.

brvnederland.nl

. En we organiseren elk jaar een congres voor

recovery verpleegkundigen in Nederland en België. Jaarlijks

wordt een scriptieprijs voor recovery verpleegkundigen in

opleiding uitgereikt. Studenten kunnen hun kwaliteitswerk-

stuk voor 1 februari 2018 insturen. Er zijn drie prijzen te ver-

delen en de winnaar ontvang €250,- en een glassculptuur.

Al deze onderwerpen en meer kunnen onze leden teruglezen

in ons tijdschrift

Waking Up

, dat vijf keer per jaar verschijnt.

Beroepsvereniging Recovery

Verpleegkundigen

“Het beroep kent een brede

dynamiek in een hoog complexe

omgeving"

WAT SPEELT ER BIJ JO

NU’91 behartigt van oudsher de

belangen van verpleegkundigen

en verzorgenden, maar sinds een

aantal jaar heeft NU’91 haar

achterban en doelgroep verbreed.

Behalve verpleegkundigen en

verzorgenden zijn ook aan het vak

verwante professionals bij NU’91

aangesloten. In een aantal gevallen

als individueel lid, maar ook als

collectief, zoals bij een Specifieke

Beroepsorganisatie (SBO). Ook

voor deze gezondheidsdeskundigen

willen wij er zijn.

Momenteel kent NU’91 dertien aangesloten

beroepsverenigingen die zich hier zullen

voorstellen. Deze keer vertellen de beroeps­

verenigingen BRV, NVLKNF en LVM met welke

actualiteiten zij te maken hebben.

Meer informatie over de aangesloten beroeps­

verenigingen is te vinden op de website van NU’91

via

www.nu91.nl/over-nu/beroepsverenigingen/.

SPECIFIEKE BEROEPEN