Previous Page  13 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 20 Next Page
Page Background

13

Z

o heb ik afgelopen tijd Menno onder-

steund met een vraagstuk over zijn

opleiding. Menno werkt al 15 jaar met veel

enthousiasme als verzorgende IG. Het was

echter tijd voor een nieuwe stap. Hij wilde

meer uitdaging, meer verantwoordelijkhe-

den en meer verpleegkundige handelingen

kunnen verrichten, daarom startte hij vorig

jaar met de opleiding HBO-V.

Het eerste jaar - wat hoofdzakelijk uit het

behandelen van proeven en theorie bestaat

- verliep vlekkeloos. De daarop volgende

twee jaren van de opleiding bestaan voorna-

melijk uit het lopen van stages, zodat je de

competenties van het verpleegkundige vak

goed onder de knie krijgt. Adequate en

goede begeleiding is hierbij een erg belang-

rijk. Na een wat moeizame start, verliep de

eerste stage naar alle tevredenheid.

Van zowel de begeleider op de werkvloer,

als slb-er (studieloopbaanbegeleider) op

school, kreeg Menno een ruime voldoende.

Een voldoende is noodzakelijk om te

kunnen starten met de tweede stage.

Ondertussen rommelde het op school.

Er was sprake van veel miscommunicatie,

verkeerde verwachtingen en onderliggende

irritaties. Een deel daarvan was te wijten

aan het vele wisselen van SLB-ers.

Op een gegeven moment ontstond er de

vraag over de voortgang van Menno, hierop

kon niemand antwoord op geven. Zodoende

werd er door school een verzoek bij de

examencommissie ingediend. Deze ver-

klaarde zichzelf niet-ontvankelijk, aange-

zien de examencommissie geen uitspraken

doet over dit soort vraagstukken.

Kort daarna werd er door school besloten

om van de eerste voldoende alsnog een

onvoldoende te maken. Deze beslissing

kwam tot stand, doordat ze vanuit de stage-

plek minder positieve berichten hadden

gekregen over het functioneren van Menno.

Ook school was daar niet tevreden over.

Voor Menno kwam dit als een grote, onaan-

gename verrassing, waardoor hij zich

genoodzaakt voelde om NU’91 te bellen

voor advies en ondersteuning. Menno had

zelf al een verweerschrift geschreven tegen

bovengenoemde beslissing. Naar aanlei-

ding daarvan kwam school met een schik-

kingsvoorstel. Deze hield in het kort in dat

de onvoldoende bleef, maar dat de andere

‘losse eindjes’ zouden worden opgelost.

Menno ging hier terecht niet mee akkoord,

aangezien hem niks te verwijten viel.

Ondertussen had ik al veel contact met

Menno en begeleidde ik hem van achter

de schermen. Nu Menno geen genoegen

nam met het schikkingsvoorstel, was de

volgende te nemen stap bezwaar aanteke-

nen bij de Examencommissie. Na gezamen-

lijk overleg zijn we tot een gestructureerd

verweer met de nodige bewijsmiddelen

gekomen. Ook hebben we een pleitnota

opgesteld voor de zitting. Tijdens de zitting

heb ik Menno ondersteund en aangevuld

waar nodig. De zitting liep anders dan

verwacht, maar door de goede voorberei-

ding stonden wij ons mannetje.

Nu is het wachten op de uitspraak, wij

hebben goede moed!

Geen één zaak is hetzelfde en het is extra

interessant en uitdagend om een zaak te

hebben die anders is dan anders. Kortom:

NU’91 helpt je ook met deze zaken!

Tot de volgende keer.

Lieve lezers,

Naast dat NU’91 je helpt met meer ‘algemene’ onderwerpen,

zoals arbeidscontracten, verlofuren en ziekte, bieden wij ook

ondersteuning aan op aanverwante onderwerpen,

zoals opleiding en stages.

Marloes te Pas

De gebruikte namen zijn om privacy-

redenen gefingeerd.

TE PAS