Previous Page  12 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 20 Next Page
Page Background

Het ‘familielid’ zit er om te sturen, te storen en leidt

achteraf de debriefing, waarbij vragen beantwoord

worden. De deelnemers gaan naar binnen met een

lijst met zes vragen waarop ze binnen een half uur

antwoord moeten vinden. Die vragen kunnen ze

oplossen door

clues

of opdrachten te vinden die in

de kamer tussen de spullen verspreidt liggen.

Via een laptop kunnen medewerkers op intranet om

iets op te zoeken, bijvoorbeeld een telefoonnummer.

Dat mag. Als je iets in de praktijk niet weet, kun je

dat ook opzoeken. Prima. Er ligt ook een papieren

dossier; de een zal sneller zoeken via de computer,

de ander via een boekwerk. Dat mag ook, want ze

bestaan naast elkaar. We willen vooral dat mensen

zelf verantwoordelijkheid nemen in het leren en dat

we diversiteit hebben in het aanbod. De escaperoom

is ook geen verplichting; je mág dat doen.”

Hoe ervaren mensen de escaperoom?

“Ze reageren enorm positief en collega’s enthousias-

meren elkaar. Daarom is de escaperoom nog in

gebruik; het was eigenlijk alleen voor de veiligheids-

week bedoeld. Deelnemers moeten vooraf ook

een geheimhoudingsplicht ondertekenen, zodat

collega’s geen informatie krijgen over de opdrach-

ten. Dat gaat verbazingwekkend goed en daardoor

is vernieuwing van de opdrachten nog niet nodig

geweest.”

Merk je positieve effecten?

“Jazeker. Medewerkers komen met zoveel kennis,

ervaring en motivatie naar buiten. Ze raken ook

intrinsiek gemotiveerd om meer te leren. Ze geven

zich eerder op voor veiligheidstrainingen, terwijl

dat voorheen altijd een ‘moetje’ was. Dan moest de

training nog worden afgevinkt. Nu wordt het als

leuk ervaren. Ze willen zelf dingen te weten komen.

Daarnaast verbindt de escaperoom. Mensen leren

elkaar kennen, werken samen en moeten communi-

ceren. Ook merk ik dat medewerkers veel zelfreflec-

tie opdoen over hun handelen in de escaperoom.

Ze zien zelf in dat iets niet handig was of anders had

gekund. Het is een liefdevolle spiegel die we men-

sen willen voorhouden. Je wordt niet op zaken

afgerekend. Je leert juist het meest van dingen die

je niet zo goed kent of weet. We zijn in de zorg ‘doe-

ners’ en leren juist veel uit de praktijk. Wat we mee-

maken blijft vaak ook veel beter hangen dan iets dat

we gelezen hebben. De mooiste dingen leer je ook

uit het leven van alledag.”

Kun je een voorbeeld noemen van die

zelfreflectie of het leren?

“Een groep OK-medewerkers werd er van zichzelf

bewust dat ze wel erg gefocust was op hun eigen

handelen. Dat is in hun vak heel goed natuurlijk,

maar in de samenwerking en communicatie niet

altijd handig. Ze kwamen zelf tot dat inzicht en dat

is mooi om te zien gebeuren. En er was een collega

die in een heel chaotische situatie naar mij, het

familielid in de escaperoom, toekwam en zei:

‘Mevrouw, mag ik u wat vragen? Volgens mij komt

u zelf uit de zorg en u ziet dat het hier niet goed gaat.

Dat zou ik zo heel graag na willen bespreken om

ervan te leren.’ Toen werd ik echt even stil.

Dat is precies wat je wil; dat mensen leren, dat

iets blijft hangen. We hopen natuurlijk dat ze die

zelfreflectie ook in hun werk meenemen en dat

die reflectie op de werkvloer plaatsvindt.”

Beveel je andere instellingen of bedrijven zo’n

escaperoom aa

n?

“Jazeker, ik denk dat het heel verrijkend is.

Het blijkt dat wij de eerste instelling zijn die dit op

maat hebben gerealiseerd. Ook voor bedrijven bui-

ten de ziekenhuiswereld is dit een unieke manier

om een thema onder de aandacht te brengen.

Het slaat zó aan. We gaan er zelf ook mee door.

Via de escaperoom kunnen we nog zoveel meer

thema’s aan de orde brengen en de effecten onder

de medewerkers zijn enorm positief.”

INTERVIEW

AWARD

Met de escaperoom heeft het Spaarne Gasthuis afgelopen maart de

Spirit

of Planetree Innovatie Award

gewonnen. Planetree stimuleert vernieu-

wingen en verbeteringen in de mensgerichte zorg en reikt elk jaar vier

‘project’- of ‘innovatie’-prijzen uit. Voor die

award

worden initiatieven

beoordeeld op positieve effecten voor cliënten en/of werknemers,

vernieuwing, overdraagbaarheid, actualiteit en toekomstwaarde.

Samen met een publieksstem heeft een deskundige jury een van de

awards

toegekend aan de escaperoom van het Spaarne Gasthuis.

“Deelnemers moeten vooraf

ook een geheimhoudingsplicht

ondertekenen”

12