Previous Page  11 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 20 Next Page
Page Background

>

Jezelf met een groepje

in een kamer opsluiten

om via opdrachten de

deur weer te ontgrendelen.

De ‘escaperoom’ is

vooral een leuk uitje,

maar

Cuun de Jong

,

Onderwijscoördinator

Veiligheidstrainingen

bij het Spaarne Gasthuis

in Hoofddorp, bedacht

een leerzame variant voor

ziekenhuispersoneel.

Het thema: veiligheid.

Een unieke en

praktijkgerichte

leermethode die boven

verwachting goed bevalt.

Een escaperoom voor het Spaarne Gasthuis,

hoe kwam je op dit idee?

“In het kader van de veiligheidsweek werd mij

gevraagd om mee te denken over een ludieke

manier om veiligheidsthema’s onder de aandacht te

brengen. Als Onderwijscoördinator Veiligheidstrai-

ningen ben ik altijd op zoek naar de ultieme manier

om mensen aan het leren te krijgen, het liefst op de

werkvloer.

Een escaperoom leek mij de ideale manier om een

crisissituatie te simuleren en onder tijdsdruk te wer-

ken. Dat idee heb ik ingebracht bij de Spaarne Gast-

huis Academie en samen met collega’s heb ik dat

verder uitgewerkt. De grote lijnen had ik al mijn

hoofd: er moest iemand in de kamer zijn, er moest

nadien een debriefing (nabespreking) plaatsvinden

en de ruimte moest algemeen zijn, zodat al het zie-

kenhuispersoneel, van verpleegkundigen tot

schoonmakers, het herkenden.”

Dus de escaperoom is voor iedereen

toegankelijk?

“Voor iedereen die binnen het Spaarne Gasthuis

werkt, omdat de escaperoom gericht is op onze pro-

cedures en protocollen. Maar ál onze medewerkers

kunnen meedoen. Een groep kan bestaan uit een al

bestaand team, maar kan ook samengesteld zijn

waarbij de groepsleden elkaar nog niet kennen.

In de praktijk kan er ook iets plaatsvinden waarbij

onbekenden met elkaar een team moeten vormen.

Zo heb ik de directeur weleens met keukenpersoneel

in een groep gezien. Fantastisch. De hiërarchie valt

weg, want je hebt elkaar nodig en ieder heeft zijn

eigen kwaliteiten. Juist de samenwerking van

verschillende disciplines maken goede zorg.”

Welke veiligheidsthema’s komen voor?

“Alarmeren, het kennen van telefoonnummers,

rekenen, vluchtroutes, chemische stoffen, informa-

tiebeveiliging, omgaan met privacygegevens,

omgaan met agressie en reanimatie. En uiteraard

moet je communiceren en samenwerken binnen

zo’n omgeving.”

Hoe ziet de escaperoom eruit?

“De setting is een wachtkamer, een plek die alle

medewerkers wel herkennen. Daarin zit een pop, de

patiënt, met een echt persoon, het familielid. Dat is

altijd een trainer, zoals ik, die de groep kan begelei-

den, kan reflecteren en de stof van de thema’s kent.

11