Bachelor Nursing 2020

02.02.2015

Het nieuwe opleidingsprofiel voor de opleiding HBO-verpleegkunde (bachelor Nursing) is door de gezamenlijke hbo-v opleidingen op 28 januari 2015 gepresenteerd. In september 2016 starten de eerste groepen met de nieuwe opleiding, zodat in 2020 de nieuw opgeleide bachelor verpleegkundigen als beginnend beroepsbeoefenaar gaan werken.  NU’91 is tevreden over de manier waarop de opleiding in elkaar zit. Met name het feit dat de focus van de opleiding ligt in het opleiden van een verpleegkundig generalist spreekt ons aan. We maken ons wel zorgen over enerzijds de implementatie op de werkplekken en anderzijds over het gegeven dat individuele opleidingen zelf kunnen bepalen wat er in een bepaald onderwerp gedoceerd wordt; zo is geriatrie en gerontologie een belangrijk onderwerp voor de generalistische verpleegkundige. Er zijn uitgebreide adviezen en competentie-eisen voor handen over wat en hoe dit aangeleerd kan worden in de opleiding. Maar het is aan de opleiding om deze competentie-eisen ja of nee te volgen. Voor NU’91 is dit een van de onderwerpen die ze gaat bespreken met de hogescholen.

Het ontwikkelen van een nieuw opleidingsprofiel voor de hbo-verpleegkundige is onderdeel van het programma om de beroepen in de verpleegkunde en verzorging aan te passen. Er zijn twee redenen om de beroepen aan de passen:

 

Om het onderscheid tussen de mbo- en hbo-verpleegkundige duidelijker te maken, heeft minister Schippers in juni 2014 al bekend gemaakt dat  nieuwe wetgeving de duidelijkheid tussen beide niveaus gaat verbeteren. De mbo-verpleegkundige blijft de bevoegdheid  van functionele zelfstandigheid behouden en zal ook geregistreerd blijven als mbo-verpleegkundige artikel 3 in de Wet BIG. De hbo-verpleegkundige zal op onderdelen een zelfstandige bevoegdheid krijgen.

De volgende stap is om de implementatie van de nieuwe hbo-opgeleide goed te regelen. NU’91 pleit ervoor om dit landelijk in te zetten in samenwerking tussen onderwijs, werkgever en werknemer. Er zullen nieuwe functies komen, nieuwe functieprofielen, andere inschaling. Nieuwe rolmodellen moeten er komen zodat de stagiaire verzekerd is van een volwaardige stageplaats. Daarnaast is het hoog tijd om de concept profielen van de mbo-en hbo-verpleegkundige en verzorgende IG te herschrijven.

Klik hier voor het rapport Bachelor Nursing 2020.