x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Voorstellen voor een nieuwe cao VVT 2014-2016
Het vorige cao-akkoord Cao Verpleeg- Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Kraamzorg en jeugdgezondheidszorg, tussen werknemersorganisaties CNV Publieke Zaak, NU’91, FBZ en brancheorganisatie Actiz is nog recent en dateert van december 2013.
 
Toch is er sindsdien een aantal omstandigheden gewijzigd. Een aantal afspraken uit het cao-akkoord is gerealiseerd, er zijn afspraken gemaakt over een WMO code, de invoering van de Wet Werk en Zekerheid vanaf 1 januari 2015 is definitief en er zijn sectorplannen ontwikkeld.
 
Voor werknemers in de branche blijft de onzekerheid over behoud van werk en de inhoud/kwaliteit van het werk bestaan. Zelden zijn er zoveel overleggen in het kader van komende reorganisaties geweest over sociale plannen.
De mogelijkheid van gedwongen ontslagen hebben, tot ons grote ongenoegen, “hun intrede gedaan” in de sociale plannen die in deze branche worden afgesloten.

Lees hier de Voorstellen Cao VVT 2014 - 2016 van NU’91, FBZ en CNV Publieke Zaak.

Voorstellen Cao VVT 2014 - 2016 van Abvakabo
Voorstellen Cao VVT 2014 - 2016 van Actiz
Voorstellen Cao VVT 2014 - 2016 van BTN