x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Thema's inzet nieuwe cao VVT 2019
Begin 2019 starten wij met het overleg voor een nieuwe cao VVT, waarvoor wij graag jouw input krijgen. De huidige cao loopt af op 30 juni 2019.
NU'91 leden hebben een uitnodiging ontvangen om op het voorstel van de NU'91 'inzet nieuwe cao VVT' te reageren.
Arbeidsmarkttekorten
Onze grootste zorg is het tekort aan zorgprofessionals in het primaire proces voor het komende decennium.
De politiek maakt geen fundamentele keuzes en dus slaan de gevolgen neer op de professionals. Gevolg zijn zware werkomstandigheden, een hoge werkdruk en een hoog ziekteverzuim.
We zien mensen uit vaste dienst gaan en flexkracht worden om uitsluitend zorg te hoeven verlenen en hun voorkeursdiensten te kunnen draaien. We zien vaste medewerkers steeds flexibeler worden en minder tijd aan cliënten besteden.
Het voorkomen van massale uitval kan niet zonder goede randvoorwaarden in de cao.
Thema’s
Samen met de NU’91-klankbordgroep VVT, en aan de hand van vele gesprekken die wij met onder andere ondernemingsraden hebben gevoerd, hebben we een aantal thema’s gekozen waarmee we het cao-overleg willen inzetten.
  • Salarisverhoging.
  • Overwerken en meer werken.
  • Oorzaken werkdruk wegnemen inclusief vermindering roosterdruk.
  • Generatiebeleid.