x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Nieuwe cao-schaal huishoudelijk hulp slecht voor werkgelegenheid

NU’91 is van mening dat de in het zogenaamde bestuurlijk akkoord gemaakte afspraken voor een nieuwe cao-loonschaal voor huishoudelijke hulpen slecht is voor de werkgelegenheid in de thuiszorg.

In de cao Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg 2014 – 2016 is afgesproken dat de mogelijkheden om een dergelijke nieuwe cao-loonschaal in te voeren onderzocht moest worden. Onder de strikte voorwaarde dat er een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zou komen, waarin onder andere gemeenten verplicht worden de tarieven in de aanbesteding voor de huishoudelijk hulp (WMO-ondersteuning) te verhogen conform de nieuwe loonschalen. Er is een AMvB gekomen, maar zonder deze dwingende afspraak.

De situatie die nu is ontstaan is dat werkgevers verplicht zijn hun werknemers in de huishoudelijke hulp te betalen conform de nieuwe loonschaal; wat voor de betreffende medewerkers natuurlijk een goede zaak is.  De nieuwe loonschalen hebben een kostenopdrijvend effect voor werkgevers. En gemeenten zijn niet verplicht – en kunnen daartoe ook niet gedwongen worden - het tarief in de aanbesteding te verhogen. Vooralsnog worden gemeenten financieel ook niet gecompenseerd. ‘Het kan haast niet anders dat nu de prijs voor werkgevers omhoog gaat voor huishoudelijke hulpen, het volume omlaag moet en er dus minder huishoudelijke hulpen aan het werk kunnen blijven’; aldus Rolf de Wilde cao-onderhandelaar NU’91.

Dit is weer een voorbeeld dat het geen goed idee is dat bestuurders alleen met bestuurders praten over de arbeidsmarkt in de zorg!