x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Monitor Kanteling Werktijden: Doe mee!
In december 2015 vond de eerste monitor over de Kanteling Werktijden plaats. Nu is het is tijd voor de vierde en tevens laatste monitor. We doen hierbij een vriendelijk beroep op medewerkers in de VVT om de vragenlijst Kanteling Werktijden in te vullen. Dit kan tot 1 juli aanstaande. Invullen van de vragenlijst neemt maximaal tien minuten van je tijd in beslag.
De monitor bevat ook een vragenlijst voor de OR en of PVT. Ben je or of pvt lid vul hem dan ook vanuit die rol in.

Hoe meer input we hebben, hoe betrouwbaarder de informatie!  Verspreid deze oproep binnen jouw organisatie

Medewerkers krijgen meer zeggenschap over de invulling van werktijden. Dat is het doel van de Kanteling Werktijden. Het past binnen de maatschappelijke ontwikkeling waarbij verantwoordelijkheden lager in de organisatie komen te liggen.
Cao-partijen hebben afgesproken om dit vernieuwingsproject Kanteling Werktijden intensief te volgen via een voortgangsmonitor, zodat een goed beeld ontstaat van het verloop van het proces en de eventuele verbeterpunten.

Zeggenschap
Graag vraag ik jullie medewerking voor deze monitor,  ook namens de andere cao-partijen Actiz, BTN, CNV Zorg & Welzijn, en FBZ en het landelijk projectbureau van de Kanteling.
NU’91 wil graag de kanteling van de zeggenschap over werktijden een succes laten zijn. Dit als opmaat naar mogelijke verdere stappen van zeggenschap voor werknemers in de cao.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met het landelijk projectbureau via www.kanteling.nu

Er is in de branche met veel energie en enthousiasme gewerkt aan een passende invulling van de Kanteling binnen de eigen organisaties. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar de resultaten bij jou en je collega’s.

Alvast hartelijk dank voor je medewerking. Samen maken we de Kanteling Werktijden tot een succes!

Rolf de Wilde,
cao-onderhandelaar