x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Flinke loonsverhoging cao VVT

NU’91 heeft samen met de vakbonden en werkgevers een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de ruim 375.000 medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). De medewerkers krijgen een loonsverhoging van 4% per 1 oktober 2018. Vanaf 1 september stijgen ook de leerling-salarissen met 10%, en de stagevergoedingen zelfs met ruim 16%. Klik hier voor het onderhandelaarakkoord.

Monique Kempff voorzitter NU’91: ‘Goed dat we zo snel tot dit onderhandelaarsakkoord zijn gekomen. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet, volop banen tegen een mooi salaris.  Onze achterban is tevreden met het feit dat er geen beperking is gekomen op 0-uren contracten of min/max contracten. Verpleegkundigen en verzorgenden bepalen zelf wel hoe hun contract eruit moet zien.

Inkomen

  • Loonsverhoging 4% per 1 oktober 2018.
  • Leerling-salarissen stijgen per 1 september 2018 met 10%.
  • Stagevergoedingen stijgen per 1 september met ruim 16%.

Looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden en gaat in op 1 april 2018.

Contractvormen

Er is geen beperking afgesproken voor 0-uren contracten of min/max contracten. Dat geeft de zorgprofessionals een grotere mate van vrijheid en grotere zeggenschap over hun werktijden en diensten.

Reële en dekkende vergoedingen

Om alle cao-afspraken te realiseren is het noodzakelijk dat de financiers (overheid, zorgverzekeraars en gemeenten) reële en dekkende tarieven vaststellen én hanteren. Door verzekeraars worden te vaak forse kortingen toegepast op de door de Nederlands zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven, en de loon-prijsindexering wordt onvoldoende toegepast. De sociale partners vinden dat onaanvaardbaar. Zij ontwikkelen een gezamenlijke strategie en trekken samen op om financiers ertoe te bewegen reële tarieven te hanteren. Gemeenten betalen nu op grote schaal te lage tarieven voor thuishulp en zijn onvoldoende bekend met de nieuwe eisen van de WMO-zorginkoop.

Sector aantrekkelijk houden

Alle partijen zijn tot dit mooie resultaat gekomen omdat zij grote waarde hechten aan een goede marktconforme beloning. Hieruit spreekt waardering voor het werk van zorgprofessionals. Naar verwachting is dit een goede prikkel om voldoende gekwalificeerde medewerkers aan te trekken in een tijd van grote tekorten. Werkgevers en vakbonden willen de zorgsector aantrekkelijk houden voor huidige medewerkers, uitstroom uit de sector voorkomen en nieuwe medewerkers aantrekken.

Afspraken over de oriëntatiebaan

Behalve de structurele loonsverhoging en de marktconforme beloning, zijn er ook afspraken in de cao gemaakt over het bevorderen van instroom van nieuwe medewerkers en zij-instromers met een zogenaamde ‘oriëntatiebaan’.

Door een oriëntatiebaan kunnen mensen in een korte periode kennis maken met het veelzijdige werk in de VVT-sector. Het is bedoeld als glijbaan naar een reguliere baan of opleiding in de zorg. Dit is dan ook een belangrijk element in de cao geworden. Hoe meer mensen op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met de zorg, hoe beter.

NU'91 Leden

NU’91 legt het onderhandelaarsakkoord cao VVT voor aan haar leden!