Leden NU’91 stemmen in met nieuwe cao-ziekenhuizen

15.01.2020
De leden van NU’91 hebben zich uitgesproken over het onderhandelaarsresultaat dat er lag rondom de cao-ziekenhuizen. Zij hadden tot 13 januari 2020 de tijd om hun stem uit te brengen over dit onderhandelaarsresultaat. 70% van de leden die hun stem heeft uitgebracht, heeft uiteindelijk vóór dit resultaat gestemd. Hiermee stemmen de leden van NU’91 in met het onderhandelaarsresultaat. 

In dit onderhandelaarsresultaat zijn onder andere de volgende zaken binnengehaald:

 Het hele onderhandelaarsresultaat kun je hier downloaden.

Namens NU’91 dank ik al onze leden voor het uitbrengen van hun stem! Zonder jullie was dit niet gelukt en we zijn dan ook blij met dit behaalde resultaat. Mocht je nog vragen hebben over deze cao, dan kun je altijd contact opnemen met NU’91.

Vriendelijke groet,

Stella Salden, voorzitter NU’91[1] Daarbij geldt dat de salarissen tot en met ip-37 worden verhoogd met 5%. De salarissen boven ip-37 worden verhoogd met 4% plus 37 euro per maand (1 procent van het bruto maandbedrag behorende bij ip-37). 

[2] Daarbij geldt dat de salarissen tot en met ip-37 worden verhoogd met 3%. De salarissen boven ip-37 worden verhoogd met 116 euro bruto per maand. (3 procent van het bruto maandbedrag behorende bij ip-37).