Tweede ronde cao ziekenhuizen

12.04.2019

Donderdag 11 april hebben de tweede dag gehad van het cao-overleg Ziekenhuizen. Op tafel lag wederom het thema terugdringen van flexibiliteit en beschikbaarheid. Dit is voor NU’91 een belangrijk thema; het is immers een enorme bron van werkdruk. We hebben geprobeerd zowel de diensten waarin je bereikbaar moet zijn en het doen van extra werk te reduceren. En als je het dan toch echt moet doen, de betaling ervoor te verbeteren. Er zijn kleine stapjes gezet, maar het is zoeken en puzzelen om tot een oplossing te komen en dat kost tijd.

Het overleg over generatiebeleid, scholing en ontwikkeling verliep stroef. Werkgevers vinden dat er al heel veel geregeld is in de cao en zien weinig noodzaak daar nog iets aan toe te voegen. Ze verwijzen daarvoor vaak naar het overleg tussen werkgever en ondernemingsraad.

De volgende ronde is op 10 mei. Dan onderhandelen we over loon en de andere zaken die geld gaan kosten.