Update cao GHZ

27.03.2019

Dinsdag 26 maart heeft NU’91 weer onderhandeld over een nieuwe cao voor de gehandicaptenzorg (GHZ). Het overleg verliep constructief.

Omdat de financiële middelen om te onderhandelen onvoldoende zijn om goede arbeidsvoorwaarden voor jullie te kunnen afspreken, hebben we met de werkgevers besproken dat het goed is samen naar ‘Den Haag’ te gaan. Tijdens het volgende overleg (12 april) praten we verder over dit idee.

Ook stond de duurzame inzetbaarheid van medewerkers op de agenda; waarbij we hebben gediscussieerd over beleid om medewerkers inzetbaar te houden. Dat gaat bijvoorbeeld over het stimuleren van organisatiebeleid en het versterken van persoonlijk leiderschap bij medewerkers: hoe kunnen medewerkers hier zelf mee aan de slag en wat hebben zij daarvoor nodig? We gaan onderzoeken hoe we de inzet van PBL voor duurzame inzetbaarheid kunnen stimuleren.  Er zijn afspraken gemaakt om uit te zoeken hoeveel PBL nu feitelijk niet wordt opgenomen, door welke leeftijdscategorieën en waarom?

Verder kwam de naleving van de cao aan de orde als het gaat om het inroosteren van medewerkers voor hun contracturen en wat we kunnen doen om dat te bevorderen.

Het volgende overleg is op 12 april.