Reactie op inzet NVZ

15.03.2019

NU’91 gaat op 19 maart samen met de andere werknemersorganisaties in gesprek over een nieuwe cao ziekenhuizen met de NVZ om te bezien:

Links naar inzet NU'91 en NVZ

Kantelpunt

NU’91 is van mening dat we op een kantelpunt staan in de zorg. Op het moment dat nu niet wordt geinvesteerd in meer rust in de roosters, de mogelijkheid voor oud en jong om te kunnen herstellen van hun zware werk en het terugbrengen van de bovenmatige beschikbaarheid buiten het rooster, zullen meer medewerkers ziek worden of de sector verlaten. Als we NU niets doen, vrezen wij dat de afbraak van de zorg niet meer te keren zal zijn. Dit is een gezamenlijke zorg van medewerkers, werkgevers en burgers, die nu naar onze mening eenzijdig neerslaat op de schouders van het zorgpersoneel.

Weinig concrete maatregelen in inzet werkgevers

Ondanks de constatering van werkgevers dat er enorme werkdruk is en een groeiend nijpend tekort aan zorgprofessionals, zien wij in de inzet van de werkgevers weinig concrete maatregelen om hier aan tegemoet te komen. Het genoemde optimaal inzetten van talenten, het reduceren van administratieve lastendruk en levensfasebeleid zou allang een onderdeel van de normale bedrijfsvoering moeten zijn en het verbaast ons dat daar na jaren nog steeds een investering nodig is.

Marktconform salaris niet genoeg

De leden van NU’91 zij van mening dat een marktconforme loonsverhoging niet genoeg is om de negatieve spiraal te doorbreken. Er moet meer worden betaald dan in de markt om de zorg overeind te houden. Dit is wat óns betreft een juiste prijs voor de gestelde eisen.

Te weinig over beter organiseren en plannen

Werkgevers stellen (terecht) eisen aan de vakbekwaamheid van zorgprofessionals en geven in hun inzet aan dat aansluiten bij de behoefte van de patient andere rollen, competenties en vaardigheden vraagt. Wij lezen echter weinig over het beter organiseren en plannen van de zorg aan de kant van werkgevers, wat cruciaal is om zorgprofessionals hierbij te faciliteren. Onze leden ervaren deze ondersteuning als minimaal.

Wij houden jullie op de hoogte van onze gesprekken!