Inzet cao ziekenhuizen

14.03.2019

Naar aanleiding van een enquête onder de NU'91 leden ziekenhuizen is duidelijk geworden dat NU'91 leden (vooral) op de volgende onderwerpen een structurele verbetering verwachten:

Naast onze wensen om schrapsessies voor werknemers in ziekenhuizen te organiseren en niet-cliëntgebonden taken weg te halen bij zorgprofessionals, zal het antwoord op de hoge uitstroom en dito ziekteverzuim vooral gevonden moeten worden in de thema’s die aan de cao raken met het doel letterlijk lucht te geven aan werknemers. Om de door werknemers in het algemeen en leden van NU’91 in het bijzonder aangegeven verbeteringen te verwoorden, zet NU'91 hier op in voor een nieuwe cao ziekenhuizen.