Voordelen 0-uren contract in VVT groter dan nadelen

31.01.2018

Uit onderzoek in de branche VVT, dat volgens cao-afspraken is uitgevoerd door bureau ICSB, blijkt dat 55% van de werknemers met een nul-urencontract dit niet wil omzetten naar een contract met vaste uren. De reden is dat zij de voordelen van een nul-urencontract groter vinden dan de nadelen.

Voordelen van nul-urencontracten

De belangrijkste voordelen van een nul-urencontract zijn, in de ogen van werknemers, een grotere mate van vrijheid (oproep kunnen weigeren) (57%) en grotere zeggenschap over werktijden/diensten (56%). Daarnaast vindt 47% van de werknemers de balans tussen werk en privé een voordeel. 38% geeft aan dat nul-urencontracten goed te combineren zijn met een andere baan elders.

Samenvatting uitkomst monitor

In totaal hebben 112 werkgevers deelgenomen aan de enquête. Zij representeren in 2017 ruim 122.000 medewerkers. Daarnaast namen 994 werknemers deel aan het onderzoek. Dit zijn werknemers met een nul-urencontract en werknemers die het aanbod voor een contract met vaste uren hebben aanvaard.

Het gebruik van nul-urencontracten in de branche VVT is als gevolg van cao-afspraken fors gedaald, van 12,3% naar 4,8%. Veruit de meeste werknemers met een nul-urencontract zijn tevreden vanwege de vrijheid die deze contractvorm biedt qua inzet, de zeggenschap over hun werktijden en de combinatie werk-privé, bijvoorbeeld voor het volgen van een studie naast het werk. De bevraagde werknemers willen gemiddeld maximaal 18 uur per week werken. Bijna de helft van de werkgevers ervaart belemmeringen en negatieve effecten als gevolg van de beperking van het gebruik van nul-urencontacten, met name bij de planning en continuïteit van zorg- en dienstverlening aan cliënten. Dit leidt onder meer tot de noodzaak van meerwerk en een flexibeler inzet van vast personeel. Hierdoor is de belasting van vast personeel volgens de werkgevers toegenomen.

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport.