x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Cao GGZ algemeen verbindend verklaard

De minister van SZW heeft de cao GGZ 2017-2019 algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat de cao-afspraken nu van toepassing zijn op alle werknemers in de ggz die onder de werkingssfeer van de cao vallen.

Als er een CAO is afgesloten, kunnen de CAO partijen een verzoek indienen om de bepalingen van die CAO algemeen verbindend te verklaren. Door het algemeen verbindend verklaren (avv) van CAO-bepalingen, gaan deze in beginsel gelden voor alle werkgevers en werknemers, die vallen onder de werkingssfeer van de betreffende CAO.

Klik hier voor de afspraken in de cao GGZ

Meer weten? Bekijk dan de publicatie in de Staatscourant.