x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Overleg cao GHZ gestart

Maandag 4 maart vond overleg plaats over een nieuwe cao voor de Gehandicaptenzorg, waarin we als werknemersorganisaties samen met medewerkers in de branche de ernst en urgentie van de problemen hebben voorgelegd: de hoge werkdruk, de voortdurende beschikbaarheid van medewerkers voor het werk en de problemen voor ouder wordende medewerkers om het werk vol te houden. Ook hebben we gesproken over de middelen die nodig zijn om de professionele ontwikkeling en de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

De werkgevers hebben aangegeven niet meer financiële ruimte te hebben dan 2,8% voor 2019. Het standpunt van NU’91 is dat we het niet over de ruimte willen hebben, maar over wat medewerkers in de zorg waard zijn voor de maatschappij. En wat NU’91 betreft is dat veel meer dan 2,8%. Daarnaast moet er meer zekerheid in het rooster komen en is geld nodig om medewerkers extra te belonen voor het extra werk dat zij dagelijks doen. Onze voorstellen gaan vooral over loon, het terugdringen van de enorme druk op de roosters en het goed zorgen voor medewerkers. Wij hebben de werkgevers gevraagd samen met ons op te trekken naar Den Haag om meer geld te halen voor de branche.

Ook de werkgevers hebben hun voorstellen toegelicht, die vooral gaan het stimuleren van beleid op organisatieniveau en het doen van onderzoek naar het faciliteren van onregelmatig werken en het schrappen van het garantierecht bij ontslag. NU’91 denkt niet dat we daarmee de problemen in de branche kunnen oplossen.

Voor een goede cao is het nodig dat er meer geld beschikbaar komt. Op 26 maart bespreken we hoe we dit gaan doen en zullen we met elkaar de voorstellen verder uitdiepen.

Wordt vervolgd!