x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Veelgestelde vragen onderhandelaarsresultaat cao Ziekenhuizen 2019

FAQ: Veelgestelde vragen onderhandelaarsresultaat cao Ziekenhuizen 2019


1.     Scoort dit resultaat beter dan de loonafspraken in de GHZ, GGZ en VVT?

Ja, op jaarbasis scoort de cao-ziekenhuizen met een loonstijging van gemiddeld 3,55% beter dan de andere loonafspraken. De GHZ heeft een loonstijging van 3,13%, de GGZ 3,24% en de VVT 3,43%.

 

2.     Ik ben al uit dienst. Krijg ik dan alsnog de éénmalige uitkering van € 1200 over 2019?

Voor de uitkering van € 1200 dien je op 1 april én op 1 december aaneengesloten in dienst te zijn bij een instelling die de cao-ziekenhuizen toepast. Is dit niet het geval dan wordt de uitkering niet toegekend.

 

3. Waarom is er geen structurele verhoging voor 2019?

NU’91 heeft samen met de andere bonden geprobeerd om het maximale eruit te halen. Hoewel er geen structurele loonstijging is voor 2019, hebben wij wel een hoger percentage in de navolgende jaren afgesproken én een kortere looptijd van de cao. Hierdoor is het gemiddelde hoger dan het eerdere bod van de werkgevers in september 2019.

 

4. Er wordt gesproken over ip. Wat houdt dit in?

Aan iedere salarisschaal- en trede, is ook een inpassingsnummer (ip) gekoppeld. Deze kun je vinden in het overzicht van de salarisschalen van de cao.

 

5.     Was het bod van september niet beter?

Nee. Het bod dat door de werkgevers in september 2019 is gedaan – met daarin 2 x 4% structurele loonsverhoging voor iedereen en uitkering van € 1000 bruto éénmalig – was niet beter. Dat bod was namelijk voor een cao-looptijd van 34 maanden en kwam daarmee op jaarbasis uit op een stijging van 2,82%. Het huidige resultaat komt voor mensen tot en met ip-37 uit op 3,55%. Voor mensen vanaf ip-38 en verder loopt dit weliswaar af, maar de stijging blijft nog steeds boven de 2,82% tot ip-72.

 

6.     Hoe werkt de loonstijging van 2020?

Alle salarissen en salarisschalen worden per 1 januari 2020 met 4% verhoogd. Iedereen krijgt er dus 4% bij. Het totale bod was 5% waardoor er dus nog 1% overblijft. Hiervoor is een maximering doorgevoerd. Maximering wil niets anders zeggen dan dat vanaf een bepaalde ip niet meer in procenten wordt gerekend, maar dat een vast bedrag is vastgesteld. De maximering ligt op ip-37 (55-9). Het bruto maandsalaris hiervan is € 3.679 en 1% van dit bedrag is € 37. Vanaf ip-38 ga je per maand € 37 euro omhoog. Ip-38 en hoger krijgen dus niet die 1% van hun basissalaris zoals alle salarissen onder ip-37 dat wel krijgen, maar zij krijgen maandelijks het maximale bedrag van € 37 erbij.

 

7.     Hoe werkt de loonstijging van 2021?

De loonstijging van 3% op 1 januari 2020 is voor iedereen tot en met ip-37. Voor ip-37 is na de stijging van 2020 het salaris inmiddels € 3.881. 3% hier bovenop levert een toevoeging van € 116 en brengt je daarmee op een totaalbedrag van € 3.997. In feite geldt de stijging van 3% hetzelfde als bij de overgebleven 1% van 2020: er wordt gerekend met een maximering. Vanaf ip-38 en hoger ontvangt iedere werknemer als loonsverhoging het nominale bedrag van € 116 per maand.

 

8.     Waarom is er gekozen voor een gedifferentieerd loonstijging?

De bonden zelf hebben niet gekozen voor een differentiatie. Dit was een voorstel van werkgevers en dit wilden zij eerst toepassen op alle salarissen. Er is discussie geweest over het ip-nummer. Al met al hebben bonden geprobeerd met de afspraak zoals deze er nu ligt voor zo een groot mogelijke groep de hoogste procentuele stijging eruit te slepen.

 

9.     Gaat de ort omhoog?

Ja. Per 1 januari 2020 zal de onregelmatigheidstoeslag berekend worden over het geldende uurloon, waarbij de maximum geldt van het uurloon afgeleid van ip-28. In de huidige cao is dat ip-19.

 

10.  Wat betekent de stijging van de ort naar ip-28 per 1 januari 2020?

De berekeningsgrondslag, oftewel het percentage van het uurloon waarover ort wordt berekend, stijgt met 30%. Voor verpleegkundigen in schaal 45, trede 11 en hoger betekent dit dat een dienst van acht uur op zondag in de oude situatie € 75,84 ort opleverde. Vanaf 1 januari 2020 levert je dit € 99,20 ort op. Dit is een verhoging van € 23,36. Een doordeweekse nachtdienst van 23.00 tot 07.30 uur voor een verpleegkundige in schaal 45, trede 11 en hoger leverde in de oude situatie aan ort € 55,47 op. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit € 72,86. Dit is een verhoging van € 17,39.

 

11.  Zijn de verslechteringen van tafel?

Ja. De drie verslechteringen die de werkgevers hadden voorgesteld zijn van tafel.

  • Zo wordt de loondoorbetaling bij ziekte niet verlaagd met 10% in het eerste ziektejaar, maar blijft deze gewoon 100%.
  • Daarnaast wordt de IZZ-werkgeversbijdrage niet afgeschaft voor de groep mensen die er op 1 december 2019 nog gebruik van maakt.
  • Het promotieartikel in de huidige cao wordt niet afgeschaft.

 

12.  Komen er nog informatiebijeenkomsten?

Onze collega’s in de regio zullen contact leggen met diverse actiecomités en leden om na te gaan of er behoefte is aan een informatiebijeenkomst. Als dit het geval is, zullen wij dit organiseren vanuit NU’91.

 

13.  Pensioenakkoord

Op landelijk niveau vindt nog uitwerking plaats. Zodra hierover meer duidelijk is, zullen wij dit meenemen in de volgende cao-ronde.