x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Teleurstellend loonbod cao ziekenhuizen

Voor 200.000 werknemers in de ziekenhuizen is er nog geen zicht op koopkrachtverbetering. Na vier onderhandelingsronden biedt de NVZ maar 2% salarisverhoging per op 1 november 2019; terwijl de cao al op 31 maart afliep.  Datzelfde bod doen de werkgevers voor 2020. Dat betekent 4% over 24 maanden. Waarbij de ingangsdatum van de loonsverhoging ver ligt in de looptijd van de cao. De eenmalige uitkering die de NVZ daar tegenover zet, maakt dit niet goed. Ondanks dat 1.000 euro een groot bedrag lijkt, is het een spreekwoordelijk doekje voor het bloeden. Het is immers eenmalig, naar rato van het dienstverband. En besef: het is een bruto bedrag.

Naast geld zijn er ook nog verschillen van opvattingen over een aantal inhoudelijke punten:

  • Afspraken over diensten en overwerk.
  • Jaarurensystematiek.
  • Generatiebeleid en duurzame inzetbaarheid.
  • Opleiden en ontwikkelen.

Namens alle medewerkers in de ziekenhuizen hebben NU’91, FBZ, FNV zorg en welzijn en CNV zorg en welzijn hun teleurstelling uitgesproken. Waar blijft de waardering voor de medewerkers? Dit loonbod betekent verlaging van de koopkracht. Wij blijven bij onze looneis en de overige voor de werknemers belangrijke punten.

Op 21 mei praten wij verder. Dan zal moeten blijken of de werkgevers serieus willen praten over loonsverbetering. Na dit overleg informeren wij jullie zo snel als mogelijk over hoe we verder gaan. Daarbij sluiten wij niets uit en zullen geen middel schuwen!