x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Onderhandelaarsresultaat cao Ziekenhuizen

NU’91 heeft samen met de andere bonden in de nacht van 13 op 14 december een onderhandelaarsresultaat gesloten over een nieuwe cao voor de ziekenhuizen. Dit resultaat is tot stand gekomen na moeilijke en intensieve onderhandelingen en dankzij de vele acties die door jullie zijn gevoerd.

In dit akkoord gaan de lonen omhoog met 5% in 2020 en met 3% in 2021. Over 2019 wordt een eenmalige uitkering van € 1200 bruto verstrekt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de vermindering van de werkdruk, vergoeding van overwerk en de verhoging van de ort.

Looptijd en inkomen
Deze cao heeft een looptijd van 27 maanden (1 april – 1 juli 2021). Over 2019 wordt een eenmalig bedrag van € 1200 uitgekeerd. Per 1 januari 2020 wordt het salaris verhoogd met 5%, waarbij 1% is gemaximeerd vanaf ip-38. De maximering is 1% van het salaris tot  schaal 55-9 (ip-37) (zie de FAQ voor rekenvoorbeelden). Boven schaal 55-9 (ip-37) loopt de salarisverhoging iets gematigder op. Per 1 januari 2021 wordt het salaris verhoogd met 3% voor iedereen gemaximeerd op schaal 55-9 (ip-37). Hier geldt hetzelfde: het salaris boven ip-37 loopt iets gematigder op (zie FAQ voor rekenvoorbeelden).

Loon 2019
De cao liep af op 31 maart 2019. Daarom zijn de partijen voor het resterende deel van 2019 een éénmalige uitkering overeengekomen van € 1200 bruto. Hiervoor geldt wel dat de medewerker op 1 april én 1 december 2019 aaneengesloten in dienst moet zijn bij een instelling die de cao-ziekenhuizen toepast. Medewerkers met een deeltijd-dienstverband krijgen de uitkering naar rato afgeleid van het dienstverband op 1 december 2019.

Onregelmatigheidstoeslag verhoogd

Per 1 januari 2020 wordt de ort verhoogd van ip-19 naar ip-28. Dit betekent voor iedereen die onregelmatige diensten draait een stijging van 1,5% – 2,5% (zie FAQ voor berekening).

Leerlingensalarissen
Ook de leerlingensalarissen worden met ingang van 1 januari 2020 verhoogd met 5% en per 1 januari 2021 met 3%. Daarbij komt een extra verhoging conform de bedragen in het resultaat (zie bijlage onderhandelaarsresultaat).

Flexibele inzet
Medewerkers die een oproep krijgen om binnen 72 uur een extra dienst te draaien – dit kunnen extra uren zijn of een verschoven dienst – krijgen hiervoor een vergoeding conform de regeling overwerk. Dit betekent dat ook deeltijders nu recht hebben op een goede overwerkvergoeding en dat de termijn waarbinnen een verschoven dienst een vergoeding oplevert, wordt opgerekt van 24 naar 72 uur.

Vermindering werk- en roosterdruk
Er zijn ook afspraken gemaakt om de werk- en roosterdruk te verminderen.

 • Er komt meer hersteltijd als je hebt gewerkt tijdens een bereikbaarheidsdienst in de nacht.
 • Na een gewone nachtdienst krijg je 14 uren rust.
 • Als je dreigt uit te vallen door werkdruk, kun je ondersteuning ontvangen van een coach om een burn-out te voorkomen.
 • Als er wijzigingen optreden in jouw arbeidspatroon, krijg je minimaal drie maanden de tijd om werk en privé hierop aan te passen.
 • Verder is afgesproken dat iemand met een klein contract (tot maximaal 20 uur) per zeven dagen maximaal vijf dagen mag worden ingeroosterd.
 • Om te zorgen dat er teveel wordt overgewerkt, is afgesproken dat als je gedurende twee maanden meer dan 10% overwerkt de werkgever maatregelen moet treffen.

Opleiden en ontwikkelen
De tijd die gemiddeld nodig is voor het volgen van een functiegerichte e-learning wordt als werktijd aangemerkt.

Geconsigneerde pauze in de nacht
Hoofdregel is dat jij in de nacht van een pauze moet kunnen genieten. Als je in de nacht de werkplek niet kunt verlaten en/of bereikbaar moet zijn, ontvang je voortaan niet meer de € 5 consignatievergoeding, maar wordt de pauze gewoon doorbetaald conform het uurloon.

Uitbetaling extra uren
De uren die je bovenop de jaarurensystematiek wordt ingeroosterd, worden uitbetaald aan het einde van het kalenderjaar. Tenzij er met jou andere afspraken zijn gemaakt. Minuren ten gevolge van inroostering – die niet te wijten zijn aan jou – worden aan het eind van het jaar niet opgeteld bij de uren van het volgende kalenderjaar, maar kwijtgescholden.

Verslechteringen van tafel
De volgende verslechteringen die door de werkgevers waren voorgesteld, heeft NU’91 samen met de andere bonden van tafel geveegd.

 • Loondoorbetaling bij ziekte 10% minder
  Werkgevers waren voornemens om de loondoorbetaling bij ziekte in het tweede deel van het eerste ziektejaar te verlagen met 10% naar 90%. Het blijft nu op 100% voor het eerste ziektejaar.
 • Afschaffen extra periodieken bij promotie
  Het promotieartikel houdt in dat je na bevordering naar een hogere functiegroep twee extra periodieken krijgt. De twee extra periodieken blijven dus in de cao staan.
 • Schrappen IZZ-werkgeversbijdrage
  Werknemers die op 1 december 2019 deelnemen aan de IZZ-regeling behouden het recht op de werkgeversbijdrage. Vanaf 1 januari 2020 komt de werkgeversbijdrage voor nieuwe deelnemers te vervallen.
Download hier het volledige onderhandelaarsresultaat . Voor veelgestelde vragen lees de FAQ