x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Loonsverhoging voor verpleegkundigen

 De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en vakbonden NU’91, DE BOND voor de mensen in de zorg, FNV Zorg & Welzijn, FBZ en CNV Zorg & Welzijn hebben vanavond na lange en moeizame onderhandelingen een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao-ziekenhuizen. Dit onder begeleiding van verkenner Wim Kooijman. Belangrijkste uitkomsten: verpleegkundigen krijgen een loonsverhoging van ruim 8% én een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag.

De eerder door werkgevers voorgestelde verslechteringen – het schrappen van de werkgeversbijdrage aan de ziekenkostenverzekering en het verlagen van de loondoorbetaling bij ziekte van 100 naar 90% – zijn van tafel. Er is afgesproken dat alle werknemers in 2019 eenmalig 1200 euro bruto ontvangen. Op 1 januari 2020 volgt een salarisverhoging van 5%. Hiervan is 1% gemaximeerd. Vanaf dat moment zal ook de onregelmatigheidstoeslag worden verhoogd. In 2021 volgt een loonsverhoging van 3% gemaximeerd op 116 euro bruto. Bovendien krijgen verpleegkundigen die binnen 72 uur worden opgeroepen een vergoeding voor overwerk. Nu is het zo dat bij een verschoven dienst alleen de voltijders die binnen 24 uur worden opgeroepen, recht hebben op een overwerkvergoeding. Deze uitbreiding van de regel geldt voor zowel de vol- als deeltijders. De cao krijgt een looptijd van 27 maanden.

Stella Salden, voorzitter van NU’91, geeft aan blij te zijn dat werkgevers de ingebrachte punten hebben overgenomen. “Dit is een goede stap voorwaarts voor verpleegkundigen. Deze waardering is keihard nodig en doet recht aan de beroepsgroep die 24 uur per dag en 7 dagen per week klaarstaat voor de zorg in Nederland.”

Dit bereikte resultaat zal de komende periode worden voorgelegd aan de leden van NU’91, zodat zij zich hierover kunnen uitspreken. De cao-ziekenhuizen geldt voor 200.000 ziekenhuismedewerkers.