x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Inzet cao ziekenhuizen

Naar aanleiding van een enquête onder de NU'91 leden ziekenhuizen is duidelijk geworden dat NU'91 leden (vooral) op de volgende onderwerpen een structurele verbetering verwachten:

  • loon en onregelmatigheidstoeslag;
  • waardering van de gevraagde flexibiliteit in de roosters;
  • het terugdringen van werk- en roosterdruk.
Naast onze wensen om schrapsessies voor werknemers in ziekenhuizen te organiseren en niet-cliëntgebonden taken weg te halen bij zorgprofessionals, zal het antwoord op de hoge uitstroom en dito ziekteverzuim vooral gevonden moeten worden in de thema’s die aan de cao raken met het doel letterlijk lucht te geven aan werknemers. Om de door werknemers in het algemeen en leden van NU’91 in het bijzonder aangegeven verbeteringen te verwoorden, zet NU'91 hier op in voor een nieuwe cao ziekenhuizen.