x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Geen akkoord pensioenaftopping ziekenhuizen

Door de versobering van het fiscale kader vanaf 2015 bouwen werknemers met een bruto salaris boven 100.000 euro minder pensioen op. Deze zogenaamde aftopping van pensioenopbouw is financieel nadelig voor medewerkers (medewerkers met een salaris boven het gestelde maximum van € 100.000 bruto bouwen over dit bedrag geen pensioen meer op) en levert een voordeel op voor de werkgevers (zij gaan minder pensioenpremie betalen). Als gevolg van de aftopping krijgen werkgevers van de overheid minder compensatie voor de stijging van arbeidsvoorwaarden; dus ook voor het betalen van pensioenpremie.

NU'91, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben met de NVZ en vertegenwoordigers van medische specialisten en de vertegenwoordigers van werknemers met een inkomen boven de 100.000 euro gesproken over een eventuele compensatie richting de betreffende werknemersgroep.

Alle partijen zijn het er over eens dat deze aftopping moet worden gecompenseerd. Maar, over de wijze van compensatie verschillen we van mening.

Voor NU’91, FNV en CNV is het een voorwaarde dat deze compensatie in de toekomst ook geldt voor werknemersgroepen met een lager inkomen dan 100.000 euro per jaar. De NVZ wil deze toezegging niet doen.

De vertegenwoordigers van medische specialisten en de vertegenwoordigers van de werknemers met een inkomen boven 100.000 euro per jaar willen volledige structurele compensatie in het loon. Daarmee is er echter geen sprake van budgetneutraliteit en gaan de werknemers met lagere inkomens direct of indirect aan de compensatie van de hoge inkomens meebetalen. En, deze vorm van compensatie legt een zo groot beslag op de loonruimte dat dit direct gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid. Én het legt een zware hypotheek op de beschikbare loonruimte in de toekomstige cao onderhandelingen.

De NVZ wil alle middelen die vrijkomen (werkgeverspremies minus het deel dat de overheid inneemt) uitgevem aan de compensatie. Maar nu geen afspraken te maken over de vorm waarin de compensatie in de toekomst gecontinueerd kan worden.

NU'91, FNV en CNV kunnen niet akkoord gaan met het voorstel van de andere partijen.

  • Er is geen enkele garantie dat deze vorm van compensatie in de toekomst voor iedereen zal gelden.
  • Het legt een beslag op de toekomstige loonruimte voor alle medewerkers.
  • Het gaat ten koste van banen in de sector.

De NVZ adviseert haar leden om eenmalig over 2015 de compensatie voor aftopping van de pensioenopbouw te compenseren. De vertegenwoordigers van medische specialisten en de vertegenwoordigers van werknemers met een inkomen boven de 100.000 euro gaan hun leden raadplegen over verdere actie.

Wij kunnen en willen een maatregel die alleen ten gunste komt van inkomens boven 100.000 euro niet ondersteunen. Sterker, wij vinden dit onacceptabel en zetten geen handtekening onder het voorgestelde deelakkoord bij de cao Ziekenhuizen. Op  het moment dat er onderhandeld wordt over pensioenaftopping voor lagere salarissen en/of over de beschikbare loonruimte, zullen wij  de belangen van onze leden werkzaam in de ziekenhuizen tot het uiterste verdedigen en behartigen.